EKOBOT

to system Feed-and-forget
zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania

Krok pierwszy - załaduj odpady
Odpady przechodzą przez wbudowany rozdrabniacz o wysokiej wytrzymałości. Rozdrobnione odpady trafiają do komory konwersyjnej. W EKOBOT można przetwarzać wszystkie rodzaje odpad w organicznych, w tym skórki warzyw i owoc w oraz resztki jedzenia, odpady mięsne, odpady rybne, skorupki jaj, odpady ogrodowe, liście, naturalne tkanki, odpady z fast food w, chleb, ryż, drobne kości, torby i sztućce nadające się do kompostowania, obornik zwierzęcy.
Nie jest wymagane oddzielne rozdrabnianie. EKOBOT jest rozwiązaniem all-in-one, wyposażonym we wbudowany rozdrabniacz o wysokiej wytrzymałości, odporny na korozję ze stopu 4140, zdolny do rozdrabniania najtwardszych cząstek odpad w. Operator musi po prostu podać odpady do wlotu odpad w i odpady są automatycznie rozdrabniane przed wejściem do komory konwersji poniżej.
1
Krok drugi - uruchom cykl
Wystarczy przekręcićprzełącznik, aby urządzenie przeszło w tryb automatycznej konwersji. Wiele wbudowanych czujnik w utrzymuje odpowiednie warunki temperatury i wilgotności. Proces kończy sięw ciągu 24 godzin i przechodzi w tryb oszczędzania energii. Nie sąemitowane żadne szkodliwe gazy. Jest to proces bezwonny i bezemisyjny, co czyni go odpowiedniątechnologiądo instalacji zar wno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wylot spalin powinien byćpodłączony do zamkniętego przewodu kanalizacyjnego w celu usunięcia wszelkich zapach w powstających podczas procesu rozkładu.
2
Krok trzeci - wyjmij gotowy nawóz
Stuknięcie w ekran dotykowy przełącza maszynę w tryb rozładunku. Operator otwiera drzwi wylotowe i gotowy nawóz zaczyna wypadać automatycznie. EKOBOT jest gotowy do przyjęcia odpadów następnego dnia. EKOBOT pozwala na redukcję objętości odpadów aż do 90%. Produktem końcowym jest suchy, sproszkowany, przypominający glebę nawóz, który może być mieszany z glebą w proporcji 1:10 i wykorzystywany w ogrodnictwie.
3